Skip to main content

Full text of "Maori Genesis Translation"

See other formats


"GENESE, 

KOIA 

TE BUKA MUA A MOSE. Ou i te Me« 

eia 4004. ■ Kotekapua 
auga. ■ loa. 1. V 2. 
Ebe. 1. 10. 
» Sala. 8. 3. 
& 83. 6. & 13«. 
5. & 146. C. 
Isa. 44. 24. 
lere. 10. 12. 
& 51. 15. 
Zeka. la. 1. 
ADga.14. Ijf. 
& 17.24. 
Kolo. L 16, 
17. 

Ebe. IL 8. 
Apo, 4. 11. 
& 10. 6. 

• Sala. S3. 8. 
Isa. 40. 13,14. 

• 8ala. 33. 9. 

• a Kor. 4. 6. /Sala.r4. 16. 
4104.20. » lobu 37. 18. 
Kala. 136. 5. 
lere. 10. 12. 
& 51. 16. » Mase. 8. 23. 
iSala.148.4. » lobu 26. 10. 
& 38. 8. 
Sala. 33. 7. 
& Sf5. 5. & 104 
». k 136. 6. 
Mase. 8 29. 
lere. 5. "22. 
3 Pet«. S. S. PENS 1. 

Te anga ra te Atua i te rangiy 
ma te enua; e kua anga oki i 
te apin^a roarai i nga rd e ono 
ra, 

T -MUATANGANA ra, kua 
X *anga iora to Atua i te rangi 
e te enua. 

2 Te vai utonga kore ua te enua, 
kare e marikonga; e te poiri oki ki 
rungao i te moana. Kua akakou- 
kou iora te 'Vaerua o te Atua ki 
rungao i te kiriatai. 

3 **Kua tuatua iora te Atua, 'Ei 
marama; kua marama iora. 4 A- 
kara akera te Atua i te marama, 
e te meitaki ra : e kua akataka iora 
te Atua 1 te marama e te poiri. 
5 B tapa iora te Atua i te marama, 
^E ao; e tapa iora aia i te poiri, 
E po. E aiai iora, e ao akera, ko 
te ra tai 'ia. 

6 Kua tuatua iora te Atua, 'Bi 
reva i rotopu i te vai, e na te reira 
e vee i te vai e te vai. 7 Kua anga 
iora oki te Atua i taua reva ra, 
*vee atura i te vai i raro ake i 
taua reva ra, *e te vai i rungao i 
taua reva ra; e koia tika atura. 
8 E tapa iora te Atua i taua reva 
ra, B rangi. B aiai iora, e ao a- 
kera, ko te r§, rua la. 

9 Kua tuatua iora te Atua, *Kia 
uipa te vai i raro ake i te rangi ki 
te ngai okotai, kia kitea te one 
maro; e koia tika atura. 10 Tapa 
iora te Atua i te one maro ra, B 
enua ; e taua vai i uipa ra tapa iora 
aia, B tai : akara akera te Atu i te 
reira, e te meitaki ra. 

11 Kua tuatua iora te Atua, 'Kia 
akatupu mai te enua i te nganga- 
ere, e te rakau rikiriki e ua, e te 
rakau mamaata **e ua ra, tei roto 
ia ratou uaorai to ratou ua, i to 
ratou tu, ki runga i te enua nei ; e 
koia tika atura. 12 Kua akatupu 
akera oki te enua i te ngangaere, e 
te rakau rikiriki e ua, i to ratou to, e te rakau mamaata e ua, tei 
roto ia ratou uaorai to ratou ua, i 
to ratou tu : akara akera te Atua i 
te reira, e te meitaki ra. 13 B aiai 
iora, e ao akera, ko te ra torn ia. 

14 Kua tuatua iora te Atua, "Ei 
turama to roto i te reva i te rangi 
ra, ei akataka i te ao e te po ; e ei 
akairo oki, e no te au "tuatau, e no 
te au r&, e no te au mataiti: 15 E 
ei turama to roto i te reva i te 
rangi ra, ei akamErama i to enua 
nei; e koia tika atura. 16 'Kua 
anga iora te Atua i nga turama 
mamaata e rua ra; ko te turama 
maata ra, ei tutara i te ao, 'e to 
turama iti, ei tutara i te po; e te 
au 'etu katoa. 17 E kua tuku iora 
te Atua i te reira ki roto i te reva 
i te rangi ra, ei akam&rama i te 
enua nei; 18 'Ei tutara i te po e 
te ao, e ei akataka i te marama e 
te poiri : akara akera te Atua i te 
reira, e te meitaki ra. 19 E aiai 
iora, e ao akera, ko te ra a la. 

20 Kua tuatua iora te Atua, Kia 
maata te au mea ora totoro aere ua 
ki raro i te moana, e te au manu 
kia rere ki runga'ake i te enua, ki 
roto i te reva i te rangi nei. 21 
*Anga iora oki te Atua i te au ika 
mamaata ra, e te au mea ora katoa 
te moana e totoro aere ua e 
magnanui, i to ratou tu; e te au 
manu peau katoa i to ratou tu: 
akara akera te Atua i te reira, e 
te meitaki ra. 22 B kua akameitaki 
atura te Atua ia ratou, na ko 
atura, ** Kia anau, e kia maata, e kia 
ki te moana ra o te tai ia kotou ; e 
kia maata oki te manu ki rungao i 
te enua nei. 23 E aiai iora, e ao 
akera, ko te ra rima ia. 

24 Kua tuatua iora te Atua, Kia 
akatupu mai te enua i te au mea 
ora i to ratou tu, te au puaka, e te 
au mea totoro, e te au manu vaevae 
a o te enua i to ratou tu ; e koia tika 
atura. 25 Anga iora oki te Atua i 
te au manu vaevae a o te enua i to Ou 1 te Me- 
gia4004 Sala. 74. 16. 
413&7. • Sal*. 7A IT. 
& 104.1a. P Sala. 186.7. 
8,8. ft 148. S, ffSaIa.&& 
" lobu 88. 7. 

• lere. U. S& f p. «. 20. 

ft7.I4lc&fc 
Sal&.10l.96L "pwav. <U I MOSE I, IL Ouite 
llesia 4004. « p. B. 1.4:9. 8. 
Sala. 100. 3. 
Ivohe. 7. 29. 
Anga 17. 26. 
& 28. 29. 
1 KorL 11. 7. 
Ephe. 4. 24. 
Kolo.8.10. 
laka 8. ». 
9 p 9. 8. 
SalA.&S. •JKorl.11.7. 

•j). 5. t. 
Mala. 2. 15. 
Mata. 10. 4. 
Mare. 10. 6. » p. ». 1, 7. 
lievi. 9& 9. 
Bala. 127. 8, 
*iai.8,4 lobu B6. 31. 
Bala. 104 14, 
1». k 136. 8A. 
&14e.7. 

* Sala. 145. 
IS. 18. & 147. 9. 

• lobu 88. 41. /Bala. 104. 24. 
1 Timo. 4. 4. • Sala. S3. 6. 
» Exo. 20. 11. 
*3].17. 
Deu. 5. 14. 
Ebe.4.4. • Nehe. 9. 14. 
Isa. C8. 13. ratou tu, e te aw pnaka i to ratou 
til, e te nu mea totoro katoa ki raro 
i te one i to ratou tu: akara akera 
te Atua i te reira, e te meitaki ra. 

26 Kua tuatua iora te Atua, 'E 
anga tatou i te tangata i to ta- 
tou uaorai tu, kia aite ki to tatou 
uaorai tu: e kia mana ratou ki 
rungao i te au ika o te tai, ''e ki 
ruiigao i te au nianu o te reva, e ki 
rungao i te au puaka, e ki rungao 
i te enua katoa nei, e ki rungao i 
te au niea totoro katoa ra, e totoro 
aere ua 1 te enua nei. 27 Kua anga 
iora oki te Atua i te tangata i tona 
uaorai tu ; i anga aia iaia "i te tu o 
te Atua ra; i anga aia la raua *ko 
te tane e te vainc. 28 E kua aka- 
meitaki atura te Atua ia raua, e 
kua tuatua maira te Atua kia raua, 
* Kia anau korua, e kia maata roa, 
e e akaki i te enua nei, o e akavi ; 
e kia mana korua ki rungao i te au 
ika o te tai, e ki rungao i te au 
manu o te reva, e ki rungao i te au 
mea ora katoa e totoro aere ua 
ki rungao i te enua nei. 

29 Kua tuatua iora te Atua, 1 na, 
te oronga atu nei au na kotou, 
i to au rakau rikiriki katoa e ua ki 
runga i te enua katoa nei, e te au 
rakau niamaata ravarai e ua ra, tei 
roto iaia uaorai tona ua; 'ei kai ia 
n a kotou. 30 ' E na te au puaka ka- 
toa te enua nei, e na te *au ma- 
nu katoa o te reva, e na te au mea 
ora katoa e totoro aere ua ki run- 
ga i te enua nei; na ratou te au 
rakau rikiriki mata ravarai ei kai ; 
e koia tika atura. 31 •'Akara akera 
te Atua i te au mea katoa tana i 
anga, e i na, te meitaki roa ra. E 
aiai iora, e ao akera, ko te ra one ia. 

PENE II. 

Te Sahatl mua. Te tu o te Para- 
daiso, Kua angaia te vaine e 
te Atua ra. 

OTI roa akera te rangi, e to enua 
e to reira katoa * ranuku. 

2 *Akaoti iora oki te Atuai tana 
angaanga i te ra itu ra, i tana i 
anga ra; e noo ua iora iiia i te ra 
itu i tana katoa ra angaanga, i tana 
i anga ra. 3 ' E kua akamoitaki iora 
te Atua i to ra itu, e akatapu atura 
i te reira ; no to mea i reira tona 
noo ua anga i tana katoa ra anga- 
aiign, i ta to Atua i anga o i rave. 

4 "^ Ko te tuatua teia o to rangi e 
te enua i to ratou anga angaia ra, i 
to ra i Jinga ai to Atua ra ko leiiova 
i to euua o to rangi ra. 6 Karo oki te au /rakau katoa o te emia nei i 
rungao i te enua i reira, kare oki 
te au rakau rikiriki katoa o te enua 
nei i tupu ; kare oki te Atua ra ko 
leliova ■'i akatopa mai i te ua ki 
rungao i te enua i reira, e kare oki 
'e tangata ei tatanu i te one. 6 I 
pupu mai ana ra te kou no roto i te 
enua, e akamauu katoatoaia iora te 
enua. 7 E kua anga iora te Atua ra 
ko lehova i te tangata i te * one- 
pueu o te enua nei, kua *akapuangi 
iora aia i te a*o ora ki roto i tona 
*putaiu; riro akera 'te tangata ei 
tangata ora, 

8 Kua tanii oki te Atua ra ko 
lehova i "*te kainga i te pae i te 
"itinga o to ra i 'IMene ra; e kua 
'tuku iora aia i te tangata i tana i 
anga ra ki reira. 9 Kua akatupu 
oki te Atua ra ko lehova i te au 
*rakau taurekareka katoa kia aka- 
ra, e tei meitaki ei kai, i taua one 
ra; e te 'rakau o te ora i rotopu i 
taua kainga ra, e te 'rakau e kite 
ei i te meitaki e te kino. 10 E kua 
ta*e maira tetai vai mei roto mai i 
Edene, e akamauu i taua kainga ra ; 
ei reira atura te manga anga, e a 
atura manga. 1 1 Ko Pisona te in- 
goa o totai ; ko tei akapini 1 te 'enua 
katoa ra o Havila, e auro to reira; 

12 E auro meitaki to te reira enua : 
"e poe oki to reira, e te toka soma. 

13 E te ingoa o te rua o te vai, ko 
Gihona ia ; ko tei akapini i te enua 
katoa o Kusa ra. 14 E te ingoa o 
te torn o te vai, ko ' Tigerisi ia ; ko 
tei ta'e tika ki te pae i te itinga o 
te ra i Asura ra. E te a o te vai 
ko Eupharati ia. 

15 E kua rave iora te Atua ra ko 
lehova i He tangata; "tuku iora 
iaia ki roto i taua kainga i Edene 
ra, ei tatanu, e ei tiaki. 16 E kua 
tuatua maira te Atua ra ko lehova 
ki te tangata, na ko maira, E kai ua 
koe i to te au rakau katoa o te 
kainga nei: 17 'Kareka i to te ra- 
kau e kite ei i te meitaki e te kino, 
"auraka koe e kai i to reira; i te ra 
e kai ei koe i to reira, *ka mate ia 
koe. 

18 E kua tuatua iora te Atua ra 
ko leliova, Kare ia e meitaki kia 
noo ua to tangata koia aiiake ra ; 
' e anga au i tetai tauturu tau nona 
ra. 1 9 Kua anga oki te Atua ra ko 
lohova i te au puaka Ivatoa ra o te 
enua nei i to ''one, e te au manu 
katoa te reva; e kua *taki mai ia 
ratou kia A damn ra kia kitea tana 
ingoa e tapa ; e ta Adamu ingoa e 
tapa i taua au moa ora katoa ra, ko Onlta 
Mesia 4004 •p. 1.12. 
Sala. 104 14. /lobu 38. 2«, 
27, -28. * p. 3. 19, 21 
Sala. I(i3 14 
Kohe. 12. 7. 
Isa. <:4. 8. 

1 Koi i. l.-) 47. 
i lobu 33 4. 
Angal7. 2.>. 

* p. 7. 22. 
Isa. a 22. 

' 1 Kori. 18. 

45. 

»» p. 13. 10. 

Isa. 51. 3. 

Eze. 23. 13. 

loe. 2. 3, 

" p. 3. 21 

* p. 4. 16. 

2 An. 19. 11 
Eze. 27. 2a 
Edene ** 
Mataora, 
Pi 15. 

9 Eze 81. a 
•" p. 3. 22. 
Mase. 8. 18. 
& 11. 30. 
Apo. 2. 7. 
& 22. 2, 14 
•L17. « p. 25. la * Pani. IC. 4, 
Hidekela. I AdamtL 
yi.8. •p. 8. 1,8,11, 

17. 

* p. 3, 3, If). 

Roma 6. Ii3. 

1 Kuri.l5.r)«i 

lako. 1. 15. 

Moa. 5. 16. * p. 3. 12. 
1 Kori. 11. 9. 
1 Timo. 2, 13. << p. 1. 20. 24 
* Sala. 8. 8. 

p. 6. ao. («) GENESE III. Oulte 

Mesia 4U04. ''Mane. 18.2-2. 
£be.l3. 4. * p. 99. 14 
Aka. 9. 2. 
2 Samu. S. 1. 
k 19. 13. 
Ephe. 6. 30. 
ilKori.11.8. 
t p. 31. IS. 
Sala 48. 10. 
Mata. 1». 6. 
Mare. 10. 7. 
1 Kori. 6. 16. 
Ephe. 6. 31. ' Exo. SI. 25. 
iBa. 47. 3. •Mata. 10.1 6. 
2 Kori. 11 ;j. 
» Apo, 12. 9. •p. 2.17. * i. 13. 

2 Kori. 11. 3. 
1 Tini3. 2. 14. ♦l 7. 
Ansa 26. 18. /I Timo. 2. 

14. 

1 1. 1-2, 17. 

»15. 
tp,2.29. tona ingoa rai ia. 20 I tapa ua rft 
A damn i to ingoa no te au puaka 
katoa, e to to au mnnu katoa o to 
reva, © to te au manu vaovae ft 
katoa te enua nei ; kar© roa ra o 
Adamu tauturu tau i kitea. 21 B 
kua akatopa iora te Atua ra ko 
lehova i te moo -^tinainai ki runga 
ia Adamu, moe iora aia : kua ravo 
iora aia i tetai kaokao nona, tnaka- 
pi iora i taua ugai ra ki te kiko ; 
22 E taua kaokao o t© tangata, ta 
t© Atua ra ta lehova i rave ra, 
anga iora ©i vaino, © kua 'arataki 
maira aia iaia kia Adamu ra. 23 
E kua kiirauga iora Adamu, I teia- 
nei *© ivi teia no toku nei ivi, e 
kiko oki no toku nei kiko : ka tua- 
tuaia aia ©, B vain©, no te mea no 
*roto aia i te tane i to rauka anga 
mai. 24 *E akaruke ei t© tangata 
i tona metua tan© e tona metua 
vaine, ka piri atu ei ki tana vaine ; 
e ka riro oki raua ©i kopapa okotai. 
26 'T© vai taaka ua ra Adamu, raua 
katoa ko t© vaine, kare ra raua i 
akama. 

PENE III. 
Kua pikikaaia te vai7ie e te ovi 

ra, e te kai ra aia i te kai raui 

ra. 

ETAKARI maata to 'to ovi i 
to te au manu katoa o t© enua, 
i ta te Atua ra ta lehova i anga ra ; 
e kua tuatua maira aia ki te vaine, 
Koia ia, kua tuatua mai te Atua ©, 
Auraka korua e kai 1 to te au rakau 
katoa o te kainga nei 1 2 E kua ka- 
ranga atura te vaine ki taua ovi ra, 
B kai maua i to te au rakau o te 
kainga nei; 3 *Mari ra o to taua 
rakau i rotopu i te kainga nei, kua 
tuatua mai ia t© Atua ©, Auraka 
korua © kai i to reira, auraka oki 
korua © arapaki atu, ka mat© aoa 
korua. 4 ** Kua tuatua maira taua 
ovi ra ki te vaine, Kare rava korua 
e mate : 6 Kua kit© oki t© Atua ©, i 
t© ra e kai ei korua i to reira, *ka 
puera ia to korua mata, e ka riro 
korua mei te Atua ra te tu, i te 
kite i te meitaki e to kino. 6 B 
kite akera te vaine e rakau meitaki 
ei kai, e te taurekareka no te mata, 
e te rakau anoano oki kia raulva t© 
kit© J kua rav© iora aia i t© kai no 
rungao ra, '''kai iora, apai atura oki 
ki tana tane, © 'kua kai katoa iora 
oki aia 

7 * Puera akera to raua mata, 'ki- 
te akera raua e, te vai taaka ua ra 
raua; kua tui iora raua i t© rau 
suke, ei pareu no raua. 8 *Akarongo akera raua i te reo o te Atua ra o 
lehova, iaia i aaere i roto i t© kaing- 
a i te maru aiai ra : © kua 'pipini 
iora Adamu raua ko te vaine i to 
aroaro o te Atua ra 6 lehova, i roto 
i te vaorakau o te kainga ra. 9 Kua 
kapiki maira t© Atua ra ko lohova 
kia Adamu, na ko maira kiaia, Tei- 
©a koe 1 10 Kua karanga atura 
aia, Akarongo akera au i to l*eo i 
roto i t© kainga nei, •*€ mataku 
ak©ra au, ko au i vai taaka ua ; e 
kua pipini akenei au. 1 1 Kua tua- 
tua maira aia, Naai koe i akakite e. 
te vai taaka ua ra ko© ? Kua kai 
ainei koe i to te rakau, taku i ka- 
ranga atu kia koe e, auraka e kai? 
12 Kua karanga atura te tangata, 
" Na t© vain© taau i o mai ei tokorua 
noku ra, i oronga mai i to taua ra- 
kau kiaku ra, kai iora au. 13 Kua 
tuatua maira te Atua ra ko lehova 
ki to vaine ra. Baa koo 1 akapera'i? 
Kua karanga atura te vaine ra, *! 
pikikaa mai te ovi iaku, kai ioraau. 
14 'Kua tuatua maira te Atua ra 
ko lehova ki taua ovi ra, Kia maata 
roa toou taumaa i to te au puaka 
katoa, e te au manu taae katoa o te 
enua nei, ko koe i akapera ra ; ei 
raro to kopu totoro ua'i koe, ka kai 
oki ko© i te 'one-pueu,© ope roa ake 
toou puke r& i te ora anga na. 15 
Ka tuku oki au i te ke ia korua ko 
t© vaine, © 'to uanga ' © tona uapga ; 
nana e 'akaparuparu i to mimiti, e 
naau e akaparuparu i tona poo ava©. 
16 Kua tuatua nmira aia kite vain©, 
B akamaata au i toou mama© tama- 
riki ra ; « ka auau mai taau tamariki 
•ma t© mamae; "o ka kauraro ko© 
ki taau tan©, © 'ei runga ake aia ia 
koe. 17 Kua tuatua maira aia kia 
Adamu, 'No te mea kua akarongo 
koe i t© reo o taau vaino na, •© kua 
kai i to t© rakau, M taku i karanga 
atu kia ko©, i t© na ko anga ©, Au- 
raka ko© © kai i to reira: 'kia kino 
te enua ia koe; e kai koe i to te 
reira 'ma te aue, © ope roa ake toou 
puke ra i te ora anga na. 18 B ka 
tupuia ia e to 'rakau tfiratara e te 
tataramoa; -^e ka kai koe i-te rakau 
rikiriki o to enua nei ; 19 E kai koo 
i taau kai 'ma te pata i te ou ki 
runga i to rae, e oki ua atu koo ki 
raro i te one ; no reira mai oki koo : 
*e one-pneu oki koe, *© ka riro aka- 
ou rai koe ei one-pueu 

20 Kua tapa iorfi Adamu i to ta- 
na vaine ra ingoa., ko " Eva ; no te 
mea, ko to metua vaino aia no te 
tangata ravarai. 21 E kua anga 
iora te Atua ra ko lehova, i to ka- On 1 tt 

Mesia 4004 ' lobu 81. 33l 
lero. 2.«. 24. 
Amo. 9. 3. "• p. a. 26. 
Eao. :i «, 
1 loa. a SO. >• p. 2: 1& 

Tobu 31. 33. 
Mase. 23. 13. •1.4 SKorL 

11. 3. 

1 Timo. 2. 14. 

f Exo. 21. 29, 
32. t iHa. 85. 28. 

^licft. 7. 17. 
•• MaUi. 3 7. 
& la. :i». k -23. 

3a 

ioa. 8. 44. 
Anffa 13. 10. 
1 Ioa. 3. 8. 
•Sala.13-2.11. 
Isa. 7. 14. 
Mica 6. 3. 
Mata. 1. U3, 
'2.5. 

l^uka 1. 81. 
31, 3S. 
Sala.4.4. 
< Roma KI. 
20. 

Kolo. 2. 15. 
Ebe. 2, 14. 
1 [oa. 5. 5. 
Apo. 12. 7, 17. 
" Sala. Ai. & 
Isa. 13. 8. 
&21.a 
foa. Ki. 21. 
1 Timo. 2. 15. 

* p 4. 7. 

V 1 Kori. 11. 
3. & 14 34. 
I'^phe. 8. 2?, 
23,24. 

1 Timo. 2. 11, 
12. Tito 2. 8. 
1 Pete, a 1 
8, « 

* I Samu. 15. 

va 

•i.8. 
» p. 2. 17. 
•Kobe. 1.2,1 
Tsa. '24. 8. «. 
noma 8. 20. 
«< lohu 5. 7. 
Kohe2. '23. 
' [obu Al. 40. 
/Sala. 104. 14. 
I'Kohe. l.ia 
2Tesa. a JO. 

* p. «2. 7. 

* lobu 21. as. 
& »4. 15. 
Sala 104. 2}>. 
Kobe, a 20. 
•t \'l. 7. 
r.omaa. 12. 
E' e. 9. 27. 

I Ora. («) I MOSE lY. Tsa. m 12. 
it Iff. 1% 13. ip.i.9. •»p.4a.*9. "Sftlil.104.4. 
Ebe. 1. 7. kan kiri, no Adamu ma tana yaine, 
e kua akakakau maira ia raua. 

22 B kua tuatua iora te Atua ra 
ko lehova, * I na, te tangata nei, 
kua riro aia mei tetal o tatou nei, i 
te kite i te meitaki e te kino ; e 
tenana, ko te akatika aea aia i tona 
rima, 'e rave katoa iiekaii runga 
i te rakau o te ora ra, kai iora, Ma 
era aia e tuatau ua atu ; 23 Kua tu- 
aru atura te Atua ra ko lehova iaia 
ki Tao i taua kainga 1 Edene ra, " e 
tanu i te one no reira oki aia ra. 
24 Kua tuaru atura aia i te tangata 
ki vao ; kua tuku iora aia i te au 
"Kerabi, ma te koke mura'i te 
koraparapa ua anga, *i te pae i te 
itinga o te rS. i taua kainga i Edene 
ra, ei tiaki i te ara i te rakau o te 
ora ra. THE HOLY BIBLE IN RAROTONGAN 
Reprinted from the edition of 1888 

© United Bible Societies 1972 (4)